Privacyverklaring Starlight Boulevard

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Starlight Boulevard heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming

Neem je met Starlight Boulevard contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:

  • als je een kaartje koopt voor een voorstelling via de website.
  • voor ontvangst van de Starlight Boulevard nieuwsbrief (Spotlight).
  • als je een vraag stelt aan Starlight Boulevard over lid worden.

Deze gegevens gebruikt Starlight Boulevard alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Na 2 jaar verwijdert Starlight Boulevard deze gegevens uit haar (digitale en papieren) administratie. Heb je je aangemeld voor de Nieuwsbrief, dan sturen we je die toe zolang je je niet afmeldt. Starlight Boulevard maakt deze persoonsgegevens niet openbaar en stuurt ze ook niet door aan derden.

Beeld- en geluidsgegevens

Wanneer Starlight Boulevard bij een evenement beeld- of geluidsopnamen maakt, of laat maken, zal zij dit aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer Starlight Boulevard gebruik maakt van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidsmateriaal, zal Starlight Boulevard er op toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

Diensten aan/van derden

Met elke organisatie waarvan Starlight Boulevard diensten afneemt, sluit Starlight Boulevard een ‘verwerkersovereenkomst’. Daarin verklaart deze derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie Starlight Boulevard persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerkt heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot info@starlight-boulevard.nl. Schrijf je je uit voor de Nieuwsbrief, dan verwijdert Starlight Boulevard je gegevens uit die database. De wijze van uitschrijven vind je in elke afzonderlijke Nieuwsbrief.

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Social media buttons

Starlight Boulevard wil berichten gemakkelijk delen, en gebruikt daarvoor bij digitale communicatie social media buttons van onder anderen Facebook en Twitter. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze social media kanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Actualisatie

Starlight Boulevard verifieert jaarlijks of zijn privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je het privacybeleid van Starlight Boulevard niet correct, richt je dan tot het Starlight Boulevard-bestuur via info@starlight-boulevard.nl.

Utrecht, Starlight Boulevard, 28 juni 2018