Onze passie is muziektheater

Over Ons.

Wij zijn Starlight Boulevard, de musicalgroep van Utrecht. Onze passie is muziektheater. Met onze optredens willen wij ons publiek plezier geven en prikkelen door een verhaal met diepgang. Onze donateurs, de fondsen en sponsoren willen wij inspirerend aan ons verbinden. Wij streven 3 kernwaarden na: we willen origineel, inhoudelijk en toegankelijk zijn. Over 5 jaar willen wij gezien worden door heel Nederland als de meest inspirerende musicalgroep van midden Nederland.

Organisatie

Starlight heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, hoofd financiële commissie (penningmeester), hoofd muziek- en concertcommissie, hoofd PR en communicatie. Naast de genoemde commissies kennen wij ook een decor- en kledingcommissie en is techniek hier ondergebracht en zijn er losse taken (absenties, lief en leed pot, bar). Per project (productie of concert) wordt er een projectteam gemaakt met een afvaardiging uit de benodigde commissies. Alle leden zijn verbonden aan een commissie, zo lang als gewenst. Bestuursleden committeren zich voor 3 jaar aan deze functie en kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Voorzitter: Joery Elfvering
Penningmeester: Noor Weelink
Secretaris: Hanna van Veeren
Algemeen bestuurslid: Madeleine van der Bruggen
Algemeen bestuurslid en hoofd productieteam: Judith Woertman
Manier van werken
Naast de verdeling van taken en bevoegdheden hebben we een geformaliseerde manier van werken. Naast de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin het bestuur verantwoording aflegt en het benoemen van de bestuursleden plaatsvindt, hebben we een jaarlijkse kascontrole en werken we met contracten voor mensen die zich voor een bepaalde tijd, al dan niet, betaald aan ons verbinden. We houden absenties bij en spreken mensen ook aan op frequent afwezig zijn. Voor de productie houden we een draaiboek bij en achteraf zetten we de do’s and don’ts op een rij om hiervan te leren.

In de voorbereiding van een productie werken we met een begroting, dekkingsplan, specificatie van de fondsen, een draaiboek, een artistieke onderbouwing, een PR plan en een projectplan. Verenigingsgericht hebben we anderzijds een begroting, een beleidsplan voor 5 jaar dat de missie in de statuten aanvult en een beleidsplan voor concerten.

Visie & Missie.

Starlight is een hechte groep en is actief in het realiseren van haar passie. Iedereen staat op het podium en iedereen heeft een rol in de organisatie. We leren van elkaar tijdens onze Starlight Academy dagen; zowel theatraal als organisatorisch. Muziektheater is niet gebonden aan sociaal economische achtergrond, sexe of etniciteit. We hebben dan ook een diverse groep van ongeveer 28 mensen, variërend van 18 tot 55 jaar. Starlight is een Utrechtse Vereniging, wat betekent dat we repeteren in Utrecht en dat 60% van onze leden wonen in de gemeente Utrecht. Naast producties treden we regelmatig op met een aansprekend programma, bijvoorbeeld in samenwerking met een orkest of in een restaurant waarin een proeverij van musicals de verschillende gangen omlijsten.

Binnen deze verenigingsstructuur streven wij een projectmatige aanpak na. Onze financiële aanpak, de keuze voor een wisselend professioneel artistiek team en de regelmatige audities zijn typisch projectmatige en daarmee resultaatgerichte sturingsprincipes. Hierdoor is er altijd ontwikkeling, voldoende doorstroom. Onze financieel gezonde positie al bijna 25 jaar lang, ons top professioneel artistiek team en het niveau van de groep zijn uniek.

We brengen onze musicals en concerten in gepaste kleding, speciaal ontworpen decors, onder begeleiding van een live orkest in een sfeervol theater of op locatie. We onderscheiden ons in die zin van muziekscholen, workshops en trainingsweken.

Artistieke Visie.

De artistieke visie van Starlight Boulevard uit zich in de keuze van musicalstukken en de inzet en ontwikkeling van onze leden. De stukken die we uitvoeren als volledige productie kenmerken zich door toegankelijkheid, originaliteit en door een inhoudelijk sterk verhaal. We streven naar afwisseling in de stukken om onszelf en het publiek te blijven uitdagen en boeien. Afwisseling zit in bijvoorbeeld drama versus comedy, ensemble versus solo.

De producties doen wij naast een concertprogramma, wat vooral commercieel aansprekend en bekend repertoire heeft. We treden in blokjes van ongeveer 20 minuten op, in aansprekende kleding, onder begeleiding van een pianist. Sommige stukken zijn alleen gezongen, sommige ook gedanst, maar allemaal zijn ze ingeleefd uitgevoerd. De concerten zijn veelal sfeerverhogend, zoals onze optredens bij kerstevenementen, als act op een festival, of bedoeld als intermezzo.

Starlight streeft naar een heldere koorklank. Dit komt de verstaanbaarheid zeer ten goede. Tegelijkertijd betekent dit keuzes maken bij het aannemen van mensen, hun stem moet zich immers kunnen voegen in het geluid van Starlight. Starlight is op zoek naar leden met een duidelijke persoonlijkheid. Naar onze overtuiging zorgt de mengeling van persoonlijkheden op het toneel ervoor dat het publiek zich makkelijk met het geboden spel identificeert, waardoor de boodschap die we met het stuk willen brengen over kan komen. Ook dit vraagt om duidelijke keuzes bij het aannamebeleid en zorgt tegelijkertijd voor een uitdaging bij de leden om zich, met hun persoonlijkheid, in te voegen in de groep.

Bij de keuze van de te spelen stukken richt Starlight zich op stukken die niet bekend zijn bij het grote publiek. Tegelijkertijd zoeken we stukken waar diepgang in zit, waarin karakters zich ontwikkelen en waar uitdaging in de te zingen nummers zit. Die uitdaging kan de ene keer bestaan uit het invullen van ensemblezang, wat vraagt om uniforme kleur en frasering, de andere keer kan de uitdaging bestaan uit het weergeven van de emoties in een solostuk.